معرفی وبلاگ
این وبلاگ در مورد دروس ریاضی بوده و آماده دریافت نظرات و پیشنهادات از کلیه اقشار بخصوص فرهنگیان محترم و دانش آموزان عزیز می باشد.
صفحه ها
دسته
لينك علمي
لينك دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 16021
تعداد نوشته ها : 15
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
بارم اوليه سوال ۱۱

اصلاحيه مطابق با كتاب جديد

دسته ها : مقالات

 

روش  حل مساله :

براي حل كردن هر مساله بايد چند گام را رعايت نماييم كه عبارتند از : 

 

۱- فهميدن مساله : كه مهمترين بخش هر مساله در اين زمينه مي باشد و عموما" فراگيران مساله را درك نكرده اند كه بخواهند آنرا حل كنند  براي آنكه اين درك را از مساله پيدا كنيم بايد  از فراگيران  بخواهيم مساله چندين بار بخوانند و خلاصه آنرا براي ما بيان كنند  

2- مجهولات و معلومات مساله را مشخص نموده و ارتباطي منطقي بين آنها ايجاد نمايند ؛ در اين قسمت ممكن است ارتباط مستقيم بين داده ها و مجهول مساله نتوانيم ايجاد كنيم در اين صورت بايد مسئله كمكي در نظر بگيريم و بوسيله آن ارتباطي غير مستقيم بين داده ها و مجهولات مسئله بيابيم . 

             

3- طرح نقشه : براي رسيدن به يك طرح نقشه منطقي بهتر است به سوالاتي مانند : آيا آن مساله را قبلا" ديده ايد ؟ و يا آيا نمونه اين مساله را قبلا" حل كرده ام ؟ آيا از قضيه اي كه بتواند در حل كردن مساله مرا كمك كند آگاهي دارم ؟  ... بديهي است پاسخ دادن به اينگونه سوالات مي تواند  ما را در  ارائه طرح نقشه مناسب كمك كند . 

 

4- اجراي نقشه : در مراحل اجراي نقشه هر قدم كه برمي داريد مساله را مورد ارزيابي قرار دهيد و از درستي راه حلتان مطمئن شده و مراحل بعدي را امتحان كنيد . البته دقت كنيد ممكن است  طرح نقشه شما مناسب نبوده است بنابراين نا اميد نشويد راه حل ديگيري را مورد ارزيابي  قرار دهيد . 

 

5- آزمايش كردن : بعد از حل هر مساله حتما" آنرا آزمايش كنيد . راه حلي مناسبترين است كه شفافتر و دقيقتر باشد نه آنكه كوتاهترين راه حل باشد البته راه حلهاي كوتاه نيز بعضا" راه حلهاي مناسبي نيز هستند ولي نه هميشه .

 

دسته ها : مقالات

 

عدد پي 

 

عدد گنگ پي يكي از اعداد ويژه رياضي است كه قرن ها رياضيدانان را به خود مشغول نموده است. اين عدد كه حاصل تقسيم محيط يك دايره بر طول قطر آن مي باشد عددي است متعالي به عبارت ديگر قابل ترسيم نيست. عدد پي تا ۱۰۰۰ رقم اعشار به صورت زير است:

 

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

دسته ها : مقالات

عدد نپر كه با نماد e در دنياي رياضيات شناخته شده ، يك عدد حقيقي گنگ است كه از ۲ بيشتر و از ۳ كمتر است.عدد e مانند عدد پي و عدد واحد موهومي i ، عدد معروف، مهم و پركاربردي در رياضيات است.

شايد بتوان گفت انگيزه اصلي كشف عدد e، به ويژه در رياضيات، حا مشتق ها و انتگرال ها شامل توابع تمايي و لگاريتم بوده است.

عده اي عدد e  را مهم ترين عدد در رياضيات مي دانند كه به نام عدد اويلر يا عدد نپر Napier  نيز ناميده مي شود.

اين عدد تقريبا برابر است با 2.71 كه البته بيش از 100 ميليارد عدد بعد از اعشار آن نيز محاسبه شده است.

اين عدد به چند طريق به دست مي آيد و يكي از فرمول هاي محاسبه آن e = (1+1/n)^n  است وقتي كه n به سمت بي نهايت ميل كند.

در اينكه چرا عدد 2.71828 به صورت e توسط اويلر نمايش داده شده نظر هاي متعددي وجود دارد.بعضي e  را اختصار exponential  مي دانند، بعضي آن را ابتداي اسم اويلر(Euler)   مي دانند و بعضي ديگر هم مي گويند چون حروف a,b,c,d  در رياضيات تا آن زمان زياد استفاده شده ، اويلر از e  براي نمايش اين عدد استفاده كرده است.

هر دليلي هم كه داشته باشد به هر حال امروزه بيشتر اين عدد را با نام اويلر مي شناسند.

دسته ها : مقالات

باسمه تعالي

                                        

 طرح درس روزانه     مدرسه......   استان .....  شهرستان....

 

 

كتاب :              پايه:

 

مقطع:            رشته :

 

 موضوع درس :        صفحات :                        مدت جلسه :  90 دقيقه     تاريخ :      /        /                تهيه كننده :

                                                                                                   

                                                                                                                                                               

                                                        تعداد دانش آموزان: 

 

اهداف كلي

 

 

 

هدفهاي جزئي

 

 

هدفهاي رفتاري

 

 

 

الگوهاي نوين درفرايند

ياددهي و يادگيري

 

 

روشهاي تدريس

 

 

 

مواد و وسائل آموزشي

 

 

 

مدل كلاس و گروه آموزشي

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

فعاليتهاي معلم

فعاليتهاي دانش آموزان

زمان

فعاليتهاي قبل از تدريس

( مهارتهاي ارتباطي)

 

 

 

 

...  دقيقه

 

ارزشيابي تشخيصي (ورودي)

 

 

 

 

 ...دقيقه

 

 

معرفي درس جديد و

ايجاد انگيزه

 

 

 

 

 

...دقيقه

 

فعاليت ضمن تدريس

فرايند ياد دهي 

و ياد گيري                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... دقيقه

جمع بندي و

 نتيجه گيري

 

 

 

 

... دقيقه

 

ارزشيابي تكويني

    و پاياني

 

 

 

 

 

....دقيقه

 فعاليت خلاقانه

 دانش آموزان

 

 

 

 

 

.....دقيقه

تعيين تكليف                       

 

 

 

 

 

 

 

 

اختتاميه

 

 

 

 

 

دسته ها : مقالات

 

درخصوص افت تحصيلي در مدارس كشورمان با توكل بر خدا تحقيقات فراواني از دانش آموزان، دبيران، والدين و كتب مربوطه انجام گرديد كه نكات هشداردهنده اي دربردارد. اميد است مسئولين وزارت آموزش و پرورش باتوجه به اين مسائل گام هاي مؤثري را در كاهش افت تحصيلي بردارند.
    عوامل مربوط به دانش آموز:
    عدم وجود انگيزه تحصيلي در دانش آموز: شايد به جرئت بتوان گفت مهمترين عاملي كه مي تواند در نظام آموزشي ما اختلال ايجاد كند اين است كه دانش آموزان نمي دانند چرا و باچه هدفي بايد مدرسه بروند كه اين موضوع به عدم اطمينان دانش آموزان نسبت به آينده شغلي آنها مربوط مي شود. ترس از قبول نشدن در امتحانات، عدم استفاده از برنامه غذايي مناسب در روستاها و حاشيه شهرها به علت فقر مالي در خانواده و فقدان برادر و خواهر تحصيل كرده، ارتباط دانش آموزان با افراد شكست خورده تحصيلي خارج از مدرسه كه به نوعي او را ترغيب به ترك تحصيل مي كنند.
    عدم ارتباط عاطفي دانش آموز با دبير خود كه گاهي مجبور است در برابر روش غلط تدريس دبيرش سكوت كند، عدم تشويق دانش آموز از سوي مدرسه حتي به صورت جزئي كه اين امر درمورد دانش آموزاني كه از اعتماد به نفس، تشويق دروني نيز بي بهره اند، آثار زيان باري بيشتري دارد.
    عوامل مربوط به خانواده:
    عدم توجه خانواده به وضعيت تحصيلي دانش آموز كه اين امر به علت مشغله زياد پدر بيشتر مي شود.
    تلقين كلماتي از سوي اولياء دانش آموز مثل اين جملات كه در آينده كاره اي نمي شوي كه اين امر در سرخوردگي دانش آموز تأثير زيادي مي گذارد.
    -تحميل اجباري يك رشته خاص به دانش آموز از سوي خانواده هاي تحصيل كرده و وسواس و حساسيت به آن رشته كه موردعلاقه يا استعداد دانش آموز نيست كه باعث افت تحصيلي او در سال هاي بعدي دبيرستان يا هنرستان مي شود. عدم داشتن اطلاعات روان شناسي اعضاي خانواده درخصوص تربيت صحيح فرزندان، مسائل اعتياد، طلاق و در آخر اين كه تعداد زياد فرزند، فقر مالي يا ثروت زياد در خانواده، عدم حضور چندماهه يا چندساله پدر به علت اشتغال در خارج از كشور و گاهي اشتغال همزمان مادر به همراه پدر در خانواده هاي كارمندي باعث عدم توجه كافي به وضع درسي دانش آموز مي شود.
 عوامل مربوط به نظام آموزشي آموزش و پرورش
    تغييرات متوالي كتاب هاي درسي كه يك نوع آشفتگي روحي در دانش آموز ايجاد مي كند و در كنار آن وجود مطالب خشك و بي روح بعضي از كتاب ها كه گاهي هضم آن را توسط دانش آموز بسيار سخت مي كند.
    تأكيد زياد نظام آموزشي بر حفظيات و بي توجهي به خلاقيت در كتاب هاي درسي، عدم آشنايي بعضي از دبيران با اصول روانشناسي كودك و نوجوان كه گاهي باعث برخورد نامناسب و سرخوردگي دانش آموز مي شود.
    بي توجهي بعضي از دبيران 2 يا 3شغله به تدريس مناسب در كلاس، عدم وجود تعداد زياد دبيران باتجربه و با تحصيلات عالي در مناطق محروم شهرها و روستاهاي كشور كه اين موضوع در تشديد افت تحصيلي تأثير زياد مي گذارد.
    در كنار آن اشتغال دبيران مجرب در مناطق مرفه شهرها يك نوع تشديد طبقاتي در زمينه تحصيلي ايجاد مي كند.
    وجود شيوه معلم محوري (سخنراني) به عنوان روش مرسوم و قديمي در مقام آموزشي، عدم شكوفايي استعدادها را به دنبال دارد و در كنار آن نبود امكانات سمعي و بصري در مدارس اين مشكل را حادتر مي كند.
    عوامل مربوط به جامعه:
    در سال هاي اخير ورود انواع رسانه هاي مجاز يا غيرمجاز و سايت هاي اينترنتي كه دانش آموزان را به خود جذب مي كند و وجود گيم نت ها، ويدئو كلوپ ها، ماهواره، بي ارزش شدن درس و اين كه پول و ثروت بهترين راه بري محسوب شود، اثر مخربي در دانش آموز گذاشته است.
    نكاتي كه افت تحصيلي را كاهش يا برطرف مي كند:
    تأكيد بر انتخاب مديران و معاونان باتجربه از سوي رؤساي ادارات آموزش و پرورش و تأكيد بر اصل شايسته محوري در انتخاب كادر اجرايي مدرسه، از اتلاف سرمايه هاي آموزش وپرورش جلوگيري مي كند.
    -تشويق دانش آموزان توسط دبيران اثر زيادي در آنها مي گذارد، گاهي يك كلمه تشويقي يا درج يك نمره خوب اثر خارق العاده اي در دانش آموز مي گذارد.
    استفاده بيشتر از افراد باتجربه و متخصص در رده هاي بالا تا پايين وزارت آموزش و پرورش اثر مطلوبي در اين وزارت خانه مي گذارد.
    در كنار اين موارد اگر دولت بتواند در كنار سياست و اقتصاد با تشكيل گردهمايي متشكل از صاحب نظران و نخبگان كشور، علل افت تحصيلي را در مدارس بررسي كند كه نتايج اين نظر خواهي آثار مطلوبي را در آينده كشور به همراه خواهد گذاشت.

دسته ها : مقالات
X